top of page

ფინანსები და გადასახადები

საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გვაქვს შესაძლებლობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს გავუწიოთ მრავალფეროვანი მომსახურება, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ.

გეგმავთ სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ტრანზაქციას? 

გჭირდებათ საგადასახადო გეგმის შედგენა? 

 

ჩვენგან შეიტყობთ ყველა საკვანძო საკანონმდებლო ცვლილებას გადასახადებთან მიმართებაში და დანერგავთ მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში.

კარგი მრჩეველი ერთგულ მეგობარს ჰგავს, რომელიც მუდამ მზად არის თქვენ დასახმარებლად.  ფინანსების, გადასახადების და ბუღალტრული აღრიცხვის

პროფესიონალებზე მინდობით, შეძლებთ მაქსიმალური კომფორტი შეიქმნათ და საკუთარი დრო მხოლოდ ბიზნესის გაზრდასა და განვითარებას დაუთმოთ.

 

"IBCCS საქართველო" გთავაზობთ ბევრად მეტს, ვიდრე უბრალოდ ბუღალტერიაა. ვამაყობთ ექსპერტებით, რომლებიც ნებისმიერ ფინანსურ პროცესს წარმართავენ. 

თუ გჭირდებათ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება/წარდგენა RS.GE-ს და SARAS-ის პორტალზე. ენდეთ ჩვენს გამოცდილებას და უზრუნველყავით თქვენი ბიზნესის შეუფერხებლად მუშაობა. 

 

დაგვიკავშირდით დღესვე და გაიგეთ მეტი - გავხდეთ კორპორატიული მეგობრები

IBCCS Finance and Accounting Department

საგადასახადო მომსახურება:

 • საგადასახადო დაგეგმვა და კონსულტაცია

 • საგადასახადო შესაბამისობა - ადგილობრივ კანონმდებლობასთან და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

 • ტრანზაქციებთან დაკავშირებული საგადასახადო კონსულტაცია

 • საგადასახადო აუდიტი

 • წინასწარი გადაწყვეტილების მიღება 

  • წარმომადგენლობა ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურში

  • საგადასახადო დავების წარმოება

  • საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება

საბუღალტრო მომსახურება:

ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება:

 • ზუსტი და განახლებადი ფინანსური ჩანაწერების, ტრანზაქციების, ინვოისების, ქვითრების და საბანკო ანგარიშების ჩათვლით

 

აუდიტი: 

 • ფინანსური ჩანაწერების გადახედვა (Revision) საგადასახადო კანონებსა და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფად

 

ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა და მართვა (Accounting Software)

Ფინანსური მომსახურება:

 • კომპანიის ფინანსების დაგეგმვა და ადმინისტრირება:

  • კომპანიის მომგებიანობის დაგეგმვა, შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა

  • ინდიკატორების განსაზღვრა

  • ხარჯების ოპტიმიზაცია

 • ფინანსური ანგარიშგება: 

  • ბუღალტრული ბალანსი 

  • შემოსავლის ანგარიშგება

  • ფულადი სახსრების ნაკადების ანგარიშგება

 • ბიუჯეტირება და პროგნოზირება: 

  • კლიენტის დახმარებას ბიუჯეტის შექმნასა და შენარჩუნებაში

  • ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება პროგნოზირებადი ფინანსური მაჩვენებლების საფუძველზე

 

 • კონსულტაცია: 

  • ფინანსურ და ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რჩევების მიცემა

  • ფინანსური მენეჯმენტი და გასაუმჯობესებელი მიმართულებების იდენტიფიცირება

 • ანგარიშწარმოება 

 • კორპორატიული კრედიტის აღების უზრუნველყოფა/კონსულტაცია

 • კომპანიის მართვის სისტემისა და ბიზნეს პროცესების შემუშავება და ადმინისტრირება

 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება

IBCCS Office Image

წლების გამოცდილება

ენდეთ ჩვენს ფართო გამოცდილებას საგადასახადო და საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში, რათა უზრუნველყოთ თქვენი ბიზნესის ეფექტურობა და წარმატება. მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე მაქსიმალურად ორიენტირებული IBCCS.TAX,  ინდივიდუალურად გეხმარებათ მიიღოთ პროფესიონალური გადაწყვეტილებები მცირე და მსხვილი ბიზნესებისთვის საქმიანობის წარმართვასთან დაკავშირებით.

 

დაგვიკავშირდით დღესვე და გაიგეთ უფრო მეტი ჩვენი სერვისების შესახებ, გაიგეთ როგორ შეგვიძლია თქვენი დახმარება

მიმართულებები:

"IBCCS საქართველოს" ექსპერტიზა მოიცავს მრავალფეროვან  საქმიანობას. 

 

ჩვენ ვუზრუნველყობთ საბუღალტრო და საგადასახადო მომსახურებას ბიზნესის ფართო სპექტრისთვის, მათ შორის:

 ​

 • პროგრამული მხარდაჭერა და უზრუნველყოფა

 • მშენებლობა და დეველოპერული საქმიანობა

 • წარმოება 

 • გაზი და ნავთობი

 • განახლებადი ენერგია

 • ტურიზმი და დასვენება

 • სოფლის მეურნეობა

 • ლოჯისტიკა და ვაჭრობა

ჩვენი მაღალკვალიფიციური გუნდი უზრუნველყოფს კლიენტებსა და პარტნიორებზე მორგებული, პროფესიონალური გადაწყვეტილებების მიღებას ზემოთ აღნიშნულ სფეროებში.

Apex logo
Zoho Books logo
balansi logo
1c logo
Contact
fmg logo
bottom of page